Ook bedrijven kunnen Vriend worden van Sophia Revalidatie

Met steun van uw bedrijf kunnen we nog meer projecten realiseren en kan Sophia Revalidatie haar ambitie waarmaken om de beste revalidatiezorg en aanvullende zorg in de regio te bieden.

Giftenaftrek in de vennootschapsbelasting; de gift van uw bedrijf aan het Sophia Revalidatie Fonds kunt u aftrekken van uw winst. Er geldt hiervoor een maximum bedrag van 50% van de fiscale winst, met een absoluut maximum van  € 100.000.

Gift als bedrijfskosten; een bedrijf mag uitgaven, gedaan met het oog op het zakelijk belang van het bedrijf, aftrekken als kosten. Dit geldt zowel voor bedrijven die aan inkomstenbelasting zijn onderworpen als bedrijven die vennootschapsbelasting betalen.

Belastingvoordeel

Sophia Revalidatie heeft uw steun hard nodig! Bedrijven zijn van harte welkom om Sophia Revalidatie te steunen. Het Sophia Revalidatie Fonds heeft de ANBI status. Dit betekend dat uw gift aftrekbaar is voor inkomsten-of vennootschapsbelasting. Doordat het fonds geen schenkings-en successierechten hoeft te betalen komt uw gift volledig ten goede aan Sophia Revalidatie.

Het Sophia Revalidatie Fonds is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en met een eigen stichtingsbestuur. U kunt Sophia Revalidatie al steunen door een jaarlijkse bijdrage van 250 euro. U steunt daarmee allerlei projecten binnen Sophia Revalidatie, ontvangt het Vriendennieuws en wordt uitgenodigd voor bijzondere en informatieve bijeenkomsten bij Sophia Revalidatie. Een goede manier om het MVO-beleid waarmee steeds meer bedrijven zich bezighouden vorm te geven. U kunt aangeven of u een factuur wenst te ontvangen of liever per automatische incasso uw jaarlijkse bijdrage voldoet.

Donaties in natura; zijn mogelijk. Interesse? Neem dan contact op met Liaan Jansen, manager fondsenwerving, zij informeert u graag over een mogelijke invulling op maat.

Hoe steunt u Sophia Revalidatie?

Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een jaarlijkse bijdrage. Doet u liever een eenmalige schenking aan het Sophia Revalidatie Fonds of aan een specifiek revalidatieproject? Ook dat is mogelijk. Wij bieden onze sponsors en donateurs verschillende sponsor pakketten. Liaan Jansen, manager fondsenwerving bespreekt in een persoonlijk gesprek graag uw wensen en onze bijzondere mogelijkheden.

Meerwaarde voor uw bedrijf

Samen met uw medewerkers Sophia Revalidatie steunen geeft voldoening en verbindt. Daarom is het niet alleen zinvol, maar ook leuk om met uw bedrijf in actie te komen voor het Sophia revalidatie Fonds. Dat kan op veel verschillende manieren. U kunt zich aansluiten bij bijvoorbeeld een golftoernooi dat wij willen gaan organiseren, maar u kunt ook zelf een actie op touw zetten. U kunt op uw eigen manier een bijdrage leveren aan de projecten van Sophia Revalidatie en dat is niet alleen goed voor onze patiënten en hun naasten maar ook voor uw bedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat betrokken ondernemen de reputatie van uw onderneming positief beïnvloedt. Daarnaast zijn uw medewerkers trots dat uw bedrijf iets doet voor revalidatie-patiënten. Zeker als daar ook nog een actie voor wordt gehouden waar zij aan mee kunnen doen. Dit pakt tevens goed uit bij de werving van nieuwe medewerkers. Werkzoekenden blijken namelijk het betrokken ondernemen mee te wegen in hun organisatiekeuze. Met uw steun en betrokkenheid helpt u mee om de revalidatiezorg voor alle inwoners van de regio nog beter te maken. Uw betrokkenheid levert Sophia Revalidatie en uw bedrijf iets op. Een win-winsituatie; Sophia Revalidatie is het revalidatiecentrum van uw klanten en medewerkers. Met uw steun draagt u bij aan betere revalidatiezorg voorzieningen voor hen. Uw steun levert uw bedrijf positieve naamsbekendheid op. U geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. U ontmoet andere bedrijfsvrienden en daarmee nieuwe zakenrelaties tijdens evenementen die wij organiseren.

Handen uit de mouwen, MVO

Bent u voor uw bedrijf en medewerkers op zoek naar een leuke manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Kom vrijwilligerswerk doen met een handen uit de mouwen activiteit of een activiteit waarin u zelf gespecialiseerd bent en dit ten goede wilt laten komen aan bijvoorbeeld de medewerkers van het Sophia Revalidatie Fonds. Neem vrijblijvend contact op om hierover van gedachten te wisselen met Liaan Jansen manager fondsenwerving.

Sponsors

Wilt u een intensieve relatie aangaan met het Sophia Revalidatie Fonds, dan bieden wij u graag de mogelijkheid om gebruik te maken van een sponsorpakket.

Project sponsors ontvangen dezelfde tegenprestaties als onze bedrijfsvrienden. Daarnaast bieden wij graag een op maat gemaakt pakket aan tegenprestaties (naar rato van bijdrage). U kunt uw bijdrage direct koppelen aan een van de projecten waarvoor wij werven. Het sponsoren van een specifiek project geeft u directe betrokkenheid bij Sophia Revalidatie, op een gebied dat past bij uw organisatie.

Bedrijfsvrienden
Ard Korevaar Personenschade
Dada
Stichting Jeugdfonds Sabrina
Plaxis bv
Will-Pharma
Convoi Nederland B.V.
Taxi-ticket.nl
Taxi Centrale Haaglanden
Aveq
Autohaag Zeeuw
Tieleman
Skischule Alpbach
Salesforce
Penders Voetzorg
IP Groep
Harting-Bank
Hago Zorg
Hans Struijk
Buckaroo
Mediq Medeco
‘s-Gravenhaagse Hengelsportvereniging
De Bottelroos
Het Zwaluwnest
Maria Johanna Hoeve